TèCNiCRequeriments tècnics mínims pel Lluçanès:


- Espectacle de petit format
- Per a públic adult
- Durada:55 m
Necessitats tècniques: 
- Camara negra
- Mides escenari 6 d’ampla per 4 de fondària(es pot mirar de fer-ho en espais més petits...)

Llum mínim: 12 Pc 8 retalls
taula
So: equip de so, Taula